Onze plannen

Wij geloven dat de meeste mensen deugen. Daarin verschillen we meer en meer van andere partijen. We passen voor een flinks verhaal: een autoritair en disciplinerend verhaal, een verhaal van verplichtingen en wantrouwen.

Daarom willen we Groen duidelijk links-progressief positioneren. We moeten complexloos Groen zijn. We zijn een sterk origineel, geen grijze kopie van een andere partij. We zijn Groen. Daar zijn we trots op.

Open & zorgend

We staan voor een open en zorgende samenleving, voor een samenleving op mensenmaat. Diezelfde visie passen we ook toe in onze interne partijwerking.  

Hoe zien we onze visie in de praktijk?

Interne partijwerking

 • Er is niks mis met onze groene ideeën en ideologie. We moeten terug naar onze ecologische roots om antwoorden te formuleren op de problemen van vandaag. Pas dan kunnen we met een duidelijk en gedragen verhaal naar buiten komen. We versterken dus onze basisdemocratie en houden begin 2023 een ideologisch congres.
 • Er is dus nood aan een groot inhoudelijk congres, maar ook aan kleinschalige inhoudelijke initiatieven, bijvoorbeeld op lokaal niveau. 
 • Vandaag is de drempel vaak groot voor vrijwilligers in onze politieke organen om zich in het debat te mengen. We zorgen dat het partijbestuur en de PoRa een safespace zijn, waar we allemaal onze mening kunnen delen.
 • We versterken leden en vrijwilligers en sturen hen niet zomaar de straat op. We ondersteunen hen ideologisch en bieden een praktische toolbox om campagne te voeren. 
 • We geven meer nieuwe gezichten een kans. We mogen niet wachten tot jongeren en andere nieuwe gezichten zelf alle drempels oversteken. We moeten ze zelf kansen geven (stages, toekomstateliers, verkiesbare plaatsen …). 

Extern politiek beleid

 • We zijn een voortrekker op vlak van circulaire economie en dagen het Vlaamse nonbeleid rond milieu en natuur feller uit. Ons voorstel voor statiegeld is een goed voorbeeld.
 • We tillen iedereen boven de armoedegrens via eerlijke fiscaliteit, fraudebestrijding en progressief sociaal beleid (bijvoorbeeld via de kinderbijslag).
 • We pleiten voor betaalbare zorg in de buurt. Denk aan ouderenzorg, crèches … 
 • Ook ethisch nemen we een voortrekkersrol op. We openen bijvoorbeeld het debat rond een uitbreiding van de euthanasiewetgeving voor voltooid leven.
 • We brengen complexloos de menselijkheid terug in het debat rond migratie. Vandaag durven we dat te weinig. 
 • We spreken ons steeds helder uit over discriminatie en blijven maatregelen op tafel leggen om het leven van honderdduizenden landgenoten te verbeteren. 
%d bloggers liken dit: