Onze visie: Trots op Groen

Wij zijn trots. Ontzettend trots op onze groene ideeën en mensen. Met lef stralen we dat iedere dag uit.

En dat is nodig. De jaren twintig van de 21e eeuw kondigen zich woelig aan. De covidpandemie, de oorlog in Oekraïne, geopolitieke instabiliteit, de zichtbare impact van de klimaatcrisis, de energiecrisis, de hoge inflatie … Ze zetten de uitdagingen van deze tijd op scherp.

Die uitdagingen zijn gigantisch. De laatste kansen voor echte klimaatactie tikken weg, de biodiversiteitscrisis is compleet, onze lucht, bodem en water zijn sterk vervuild, ons onderwijssysteem en de zorg staan door personeelstekort op instorten, het mentale welzijn bij de brede bevolking staat enorm onder druk, nog nooit zagen jongeren de toekomst zo somber in, in dit hypersociale tijdperk is eenzaamheid alomtegenwoordig. Wie het financieel moeilijk heeft, krijgt het extra zwaar. Racisme en polarisering tieren welig. Wie onrecht aankaart, wordt zelf in het defensief geduwd.

In zo’n tijden staan groenen recht, verantwoordelijk en kristalhelder. Want Groen is nodig. Een groene partij die durft kiezen voor een andere, authentieke politiek vanuit engagement en verontwaardiging. Een partij die helder links-progressief, sociaal, ecologisch en open is. Die aan de zijde blijft staan van hen die het moeilijk hebben, die helder is over onrecht. Een partij die in mensen gelooft en kiest voor levenskwaliteit. We zijn geen partij van pappen en nathouden, maar een partij die stap voor stap naar een echt andere samenleving toewerkt. We staan voor een open en zorgende samenleving. Diezelfde visie passen we ook toe in onze interne partijwerking.

Wij geloven dat de meeste mensen deugen. Daarin verschillen we meer en meer van andere partijen. We passen voor een flinks verhaal: een autoritair en disciplinerend verhaal, een verhaal van verplichtingen en wantrouwen. Daarom willen we Groen duidelijk links-progressief positioneren. We moeten complexloos Groen zijn. We zijn een sterk origineel, geen grijze kopie van een andere partij. We zijn Groen. Daar zijn we trots op.

Terug in topvorm

We hebben er niet de beste jaren op zitten. 2018 was een absoluut hoogtepunt, waardoor we lokaal veel sterke mensen konden lanceren, en veel stevige bestuursakkoorden konden sluiten. 2019 was een stuk moeilijker. We zijn verkrampt geraakt, de fierheid en het zelfvertrouwen kwijtgespeeld. Dat heeft gezorgd voor twijfel. Onze medestanders zien en voelen dat.

Ook het teamgevoel ontbrak. We zagen elkaar minder, en de kleine zinnetjes in de krant hielpen niet. Het stond in contrast met wat Groen normaal is. Een partij van mensen, waar iedereen welkom is.  Dat is de essentie van ons politiek project. Liefde voor het land en haar inwoners. Dat is de kern van ons politiek engagement. Het gaat niet over ons, maar over hen, over deze en de volgende generaties. 

Lef

Er was soms twijfel over waar we voor staan. In het debat aan deuren, schoolpoorten, op café of sociale media. De vijandige politieke omgeving, de spektakelpolitiek, de beledigende taal op sociale media werken intimiderend. De harde tegen-campagne in 2019 en de verharding van de politiek in de jaren die volgden, doen ons twijfelen.

Ons verhaal is nochtans nog even actueel, onze waarden zijn richtinggevend voor meer mensen dan ooit. Onze oplossingen, die we op zoveel plekken in Vlaanderen en Brussel in de praktijk brengen, zijn relevanter dan ooit. Maar soms ontbreekt ons het lef om daar pal achter te staan. Om te geloven in onszelf en in onze ideologie. Om te geloven in elkaar. Dat vraagt moed. Dat vraagt lef. En wij willen daarin vooroplopen. Niet door mensen te kwetsen of te generaliseren. Maar door onze oplossingen aan te reiken, en erachter te gaan staan, ook al komt er tegenwind.

We hebben drie excellente ministers, die ons beleid uitdragen. Als partij staan we ook achter die compromissen. Dat is goed, want dat is constructieve politiek. Maar wij moeten als groenen ook onze eigen oplossingen durven uitdragen. Duidelijk maken waar we voor staan, waar onze lat en horizon ligt. Duidelijk maken waar we het verschil maken. Dat is een taak voor de partij.

We zijn empathisch en we staan voor onze overtuiging. Daarom moeten we onze wortels versterken. Er is nood aan meer ideologisch, ecologisch gesprek en uitwisseling. We moeten het weer in de vingers krijgen.

Basisdemocratie is voor ons geen modewoord. Het is onze sterkte en wij willen dat nog versterken. Wij voeren geen discussies boven hoofden. Voor ons is de politiek van iedereen. Je doet ook aan politiek op café, op sociale media of op straat. Wij steunen burgerinitiatieven en zijn een partner voor het middenveld.

We zijn ervan overtuigd dat we grenzen kunnen verleggen. Daarom blijven wij naast besturen ook aanjagen. We durven onze lat steeds hoger leggen. Wij leven in een land met enorm veel talent, waarin iedereen kan bijdragen tot een mooiere wereld.

Helder en hoopvol

Onze focus op natuur, milieu en klimaat blijft onze troef en onze drijfveer. Onze groene blik op mobiliteit en ruimte, op energie en klimaat, op landbouw en voedsel, op een duurzame economie. De verbondenheid van al die thema’s, die geen van alle op zichzelf staan. Het bepaalt wie wij zijn en wat ons altijd zal onderscheiden van andere partijen.

Wij dromen van een groene toekomst. Een toekomst waarin we grote maatschappelijke uitdagingen aangaan: de verduurzaming van energie, transport, gebouwen, landbouw en industrie. Maar waar we de groene droom ook dicht bij iedereen brengen. We dromen van een wereld waarin je kind opgroeit met groen in de buurt, waarin je kan genieten van de groene stroom van de zonnepanelen van de buurtschool, waarin je tot rust komt in een kwalitatieve thuis.

We gaan voor een inclusieve samenleving waarin iedereen participeert. We zijn een partij die aan de zijde staat van wie het moeilijk heeft, die helder is over onrecht. We trekken ons niet terug als het gaat over discriminatie, over gelijke kansen en gelijke rechten. We durven kristalhelder zijn. We kiezen voor levenskwaliteit, ook voor wie het niet kan betalen. Een zorgsysteem op mensenmaat, een sterke sociale zekerheid, aandacht voor mentaal welzijn en gezondheid … Het is onlosmakelijk verbonden met wie we zijn als groenen.

Toch zijn er vandaag nog te veel mensen die zich niet herkennen in Groen. Iedereen die mee wil schrijven aan het groene verhaal, moet zich aangesproken voelen door en welkom voelen in onze partij. Groen is er voor iedereen. Dat is hoe wij naar de samenleving kijken.

Iedere communicatie, ieder standpunt van Groen moet voor ons de toets doorstaan: is het groen, sociaal en inclusief?

Een fris en hoopvol voorzittersduo

Het gaat niet over ons twee, het gaat over ieder van ons. Het gaat over de partij. Dat is ons politiek engagement. Als voorzitters willen wij samen met de hele partij onze groene droom zichtbaar maken. Het is duidelijk dat dat bij de laatste verkiezingen te weinig is gelukt. Daarom geloven wij dat er meer nodig is. Daarom geloven we in onze twee nieuwe gezichten. Twee mensen die met lef en hoop voorop durven staan in de komende jaren.

We kiezen bewust voor een covoorzitterschap. Twee sterke, complementaire profielen die tonen dat groene waarden gedeeld worden van Anzegem tot Molenbeek. Een duo dat ons onstuitbare groene en progressieve project overal met trots zal uitdragen. Helder zijn in steden en op het platteland: complexloze groene politiek is overal nodig. We laten niemand rechts liggen.

Twee warme, positieve mensen van wie de energie en goesting afspat. Jonge energie gecombineerd met een uitgebreide interne ervaring. Twee covoorzitters die het beeld van onze partij rijker maken en onderscheidend zijn tegenover andere partijen.

Twee mensen voor wie integriteit en authenticiteit de kern van alles is. Die klaar zijn om vanuit die waarden zowel de interne organisatie als de Belgische politiek in de goeie richting te stuwen. We zijn 2022. Er bestaat geen superman of -vrouw die de partijleiding op zijn eentje kan runnen. Daarom kiezen we bewust voor gedeeld leiderschap.

%d bloggers liken dit: